Alla inlägg under september 2009

Av NAT:s redaktion - 30 september 2009 20:18(Pressmeddelande från Folkrörelsen Nej till EU)


På fredag röstar Irländska folket i en andra av EU-etablissemanget inklusive EU:s ordförande Fredrik Reinfeldt påtvingad folkomröstning om exakt samma Lissabonfördrag det i juni förra året avvisade.


Kampanjorganisationen Campaign Against the EU Constitution – Vote No to the Lisbon Treaty skriver i ett pressmeddelande 29 september:


”Lissabon: dåligt för alla européer

Dags för ändring – det första steget är att säga Nej


Folk över hela Europa uppmanar idag till att rösta Nej till Lissabonfördraget. Krisen på Irland återspeglas över hela Europa, med banker som köps ut, över 20 miljoner arbetslösa och med krav på nedskärning av sociala utgifter. Samtidigt är europeiska trupper i allt större utsträckning invecklade i orättfärdiga krig i Afghanistan och Irak.


Det blir inga nya jobb genom att rösta ja. De globala storföretagen är här för att göra största möjliga vinst. De tjänade förra året in 17.5 miljarder euro, så ett nej kommer inte att skrämma iväg dem. Lissabonfördraget kommer att förvärra recessionen genom att ger EU ytterligare makt för begränsa offentliga utgifter, vilket betyder att färre människor kan köpa varor och tjänster – så fler jobb kommer att förloras.


Det är nu dags för förändring, bort från den misslyckade nyliberalismen, vilket har orsakat krisen, och militarismen – vilka båda är inpackade i Lissabonfördraget. Det är dags för Europas folk att besluta om inriktningen på det europeiska projektet, och inte den politiska eliten. Vi har redan avvisat Lissabonfördraget, och de allra flesta av folken i Europa har förnekats rätten att rösta om det”. Det gäller även den svenska riksdagen och regeringen, som vägrade det svenska folket att rösta om Lissabonfördraget. (Hela pressmeddelandet finns på www.caeuc.org ).


Kampanjorganisationen COIR, www.coircampaign.ie, skriver att särskilt tre frågor orsakar stor oro hos den irländska befolkningen nämligen löner, jobb och skatter. ”För att vara precis löner skärs ned, det finns inte tillräckligt med jobb, och det finns för många skatter. Hur påverkar Lissabonfördraget dessa tre angelägna frågor” skriver man i ett uttalande på hemsidan, och tillägger. ”För det första är det viktigt att veta att ingenting i fördraget kommer att hjälpa oss att återhämta oss ekonomisk. Lissabonfördraget handlar bara om att överföra mer makt till politiker, och inte om att hjälpa Irland. Fakta är: vi kommer fortfarande att vara en fullvärdig medlem utan Lissabonfördraget; vi kommer fortfarande att ha tillgång till EU:s alla marknader; vi kan fortsätta låna i EU:s banker, och utländska investeringar från företag som Hewlett Packard har ökat sedan det blev Nej förra året, och bidragit till det stora behovet av nya jobb”.People’s Movement, Folkrörelsen Nej till EU’s motsvarighet på Irland, hemsida www.people.ie  flashar budskapen:


  • Inga jobb med Lissabonfördraget – Rösta Nej
  • Vi kan inte lita på dem – Rösta Nej
  • Rädda demokratin i Europa – Rösta Nej

På kampanjsiten www.VoteNo.ie kritiserar ordföranden för SIPTU’s utbildningsavdelning Kieran Allen sin egen ordförande Jack O’Conner för att ha givit upp löntagarnas rätt till kollektival. SIPTU är Irlands största fackförening och under den första folkomröstningen intog SIPTU en neutral position i protest mot att den irländska regeringen vägrade införa en lag som garanterade kollektivavtalen. Inget har förändrats sedan dess, och Allen säger att ”Verkligheten är att Lissabonfördraget:


  • Stadfäster nyliberal dogma i konstitutionen för ett nytt Europa
  • Gynnar ökade militärutgifter vilket är förödande för samhällsutvecklingen
  • Gör ingenting för att upphäva attackerna på löntagarnas rättigheter, som EU:s domstol har genomfört”.

Allen tilläger att SIPTU’s ledning inte rådfrågat sina medlemmar trots att den haft alla möjligheter till detta, och han tillägger att trots SIPTU’s rekommendation kommer majoriteten av SIPTUs gräsrotsmedlemmar att motsätta sig Lissabonfördraget.


Hela Ja-sidans kampanj har gått ut på att inte diskutera innehållet i Lissabonfördraget (precis som svenska regeringen och riksdagen lyckades med när riksdagen den 20 november godkände Lissabonfördraget praktiskt taget utan debatt). Den har förlitat sig på att de irländska väljarna ej skulle genomskåda de värdelösa garantier som EU-toppmötet i juni inklusive EU:s ordförande Fredrik Reinfeldt i ett s.k ”beslut” bestämde sig för. Detta s.k beslut är inget annat än ett ”gentlemen’s agreement” av de närvarande stats- och regeringscheferna, dvs ett lurendrejeri av stora mått.


Men denna taktik verkar inte ha lyckats och häromdagen kom EU-kommissionen med ”propagandaministern” Margot Wallström i spetsen till undsättning genom att betala för ett 16-sidigt propagandasupplement inbladat i irländska tidningar. People’s Movement ordförande, den tidigare EU-parlamentarikern Patricia McKenna säger om detta: ”Detta är ett olagligt användande av europeiska skattebetalares pengar, efter som EU-kommissionen inte har någon kompetens av något slag för att lägga sig i godkännande av fördrag”. McKenna  tillägger att detta är ett brott mot irländsk lag och principerna i ett beslut i Högsta domstolen 1995 att skattebetalarens pengar inte får gynna någon sida i en folkomröstning.


Utgången av folkomröstningen är oviss. EU-kommissionen och EU-etablissemanget använder sig allt mer av skrämselpropaganda, och hotar med en ekonomisk katastrof om det inte blir ett ja. Fredrik Reinfeldts kollega premiärminister Brian Cowen hänvisar i Irish Times 30 september, när sakargumenten saknas, till ett psykoliserande språkbruk när han betraktar Lissabonfördraget ”som ett definierande moment i detta lands öde” ! Skall Irland sjunka ned i Atlanten vid ett Nej?


Men som Patricia McKenna sade i en lokal debatt jag deltog i början av september; ”Tidigare reste EU-kommissionärer, EU-politiker och EU-tjänstemän runt i Östeuropa och använde den irländska tigern som argument för utvidgningen österut. Vem tror om vi röstar ja till Lissabonfördraget att vi blir en tiger på nytt?”.


Folkrörelsen Nej till EU ger allt moraliskt stöd för ett nytt nej till Lissabonfördraget, och vi uppmanar andra organisationer och enskilda att göra detsamma  Ett irländsk nej är också ett försvar av demokratin i Sverige. (Moraliska stöduttalande kan skickas till kampanjorganisationerna ovan, se e-postadresser via hemsida).


Jan-Erik Gustafsson

Ordförande Folkrörelsen Nej till EU

www.nejtilleu.se


Besök vår matnyttiga hemsida för ytterligare information inför folkomröstningen.

(Denna blogg är knuten till Nya Arbetartidningen)

Av NAT:s redaktion - 29 september 2009 11:24

  


46,9 miljarder dollar kostar USA:s trupper i Afghanistan under 2009. 2008 kostade kriget 35,9 miljarder. Att kostnaden ökat med 30 procent beror på att Obama ska sända ytterligare 21000 soldater till Afghanistan. Hur tänker Obama? Tror han att det är för få soldater som är orsaken till att afghanerna inte låter sig befrias av USA?


Tre gånger har England försökt att befria afghanerna; Sovjetunionen har försökt en gång. Alla försök misslyckades. Varför? Svaret är enkelt; afghanerna såg inte befriarna som befriare utan som ockuptanter och förde väpnad kamp mot dem.


Bengt-Olof Lindbergh


Källa: www.afghanistan.nu


(Denna blogg är knuten till Nya Arbetartidningen)

Av NAT:s redaktion - 27 september 2009 22:27


En ny irländsk opinionsundersökning från Gael Poll redovisar en klar majoritet mot Lissabonfördraget inför folkomröstningen fredagen den 2 oktober. Undersökningen offentliggjordes den 21 september och genomfördes veckan innan med närmare 1.500 personer från hela Irland (Dublin, Cork, Limerick, Waterford, Kilkenny, Galway, Athlone, Tralee, Dundalk och Letterkenny). 50 procent av de tillfrågade kommer att rösta nej, 35 procent ja och 15 procent vet inte.


En annan undersökning som tidningen Irish Times låtit göra och publicerade den 25 september, visar att 48 procent av irländarna tänker rösta ja och 33 procent nej. Nästan en femtedel 19 procent har fortfarande inte bestämt sig.


Källa: Nyhetsbrev från folkrörelsen Nej till EU - september/oktober 2009


(Denna blogg är knuten till Nya Arbetartidningen)

Av NAT:s redaktion - 26 september 2009 23:29
Den frågan ställs i bloggen "Homo politicus":


"Anledningen till att Forum för levande historia finner det viktigt att påminna om de som föll offer för Pol Pot, men ger blanka fan i de 600000 som dog på grund av USAs anfall kan man ju fundera över. Är det så att det finns viktiga, 'pedagogiska' lik, och oviktiga sådana? Eller 'värdiga' respektive 'ovärdiga' offer, som Noam Chomsky och Edward Herman skriver i boken 'Manufacturing Consent'. En människa som mördats av en kommunistisk regim är ett värdigt offer, ett pedagogiskt lik. En människa som mördats av USA eller dess allierade fyller ingen pedagogisk funktion." 


(Denna blogg är knuten till Nya Arbetartidningen)

Av NAT:s redaktion - 25 september 2009 14:07

  


Bloggaren framför Rödts valstuga i Bergen.


I Oslo fick Rödt fyra procent av rösterna i stortingsvalet (riksdagsvalet). I Sverige finns det ingen motsvarighet till Rödt. Rödt är ett litet revolutinärt parti som befinner sig vänster om Socialistisk Venstre som motsvaras av Vänsterpartiet i Sverige.


Tänk om ett revolutionärt parti i Sverige hade fått 4 procent av rösterna i Stockholm i ett riksdagsval. Det hade varit en sensation. I kommunalvalet i Stockholm 2006 fick Kommunistiska Partiet, KP, 0,09 procent och Rättvisepartiet Socialisterna, RS, fick 0,06 procent. Socialistiska Partiet, SP ställde inte upp.


Bengt-Olof Lindbergh


(Den här bloggen är knuten till  Nya Arbetartidningen)


Av NAT:s redaktion - 24 september 2009 09:08

  


Jag gillar Pia Jämtvalls bild för att den är brutal. Den är påträngande och tvingar fram ett ställningstagande till bildens ide. Bilden kan beställas som T-shirt och affisch från www.afghanistan.nu .


Bengt-Olof Lindbergh


(Den här bloggen är knuten till Nya Arbetartidningen)

Av NAT:s redaktion - 23 september 2009 22:48Den störtade presidenten Manuel Zelaya har återvänt till Honduras och befinner sig, när detta skrives, i Brasiliens ambassad i huvudstaden. Men kuppmakarna utlyste undantagstillstånd och gick loss på Zelayas anhängare, som hade samlats till en fredlig demonstration invid den brasilianska ambassaden. I Guardian den 23/9 skriver Mark Weisbrot:


"En viktig aktör, det enda större land som har haft en ambassadör under diktaturen, har vidmakthållit en öronbedövande tystnad om detta övervåld: USA:s regering. Obamas adminstration har inte yttrat ett enda ord om de massiva kränkningarna av de mänskliga rättigheterna i Honduras."


USA:s grundläggande politik ändras inte för att USA har fått sin förste färgade president. Det hjälper heller inte om USA nästa gång väljer en kvinna...


Rickard B. Thuresson


(Denna blogg är knuten till Nya Arbetartidningen)

Av NAT:s redaktion - 23 september 2009 22:21


I en krönika i Aftonbladet den 20/9 tar Åsa Linderberg upp det kvalificierade hyckleri, som den statsunderstödda institutionen "Forum för levande historia" och vissa borgerliga ledarskribenter ger uttryck för i samband med forumets utställning "Middag med Pol Pot". Hon skriver bl.a.:

 

"Varför är det så intressant att Jan Myrdal stödde Pol Pot, men inte att Ronald Reagan gjorde detsamma? Forum uppmärksammar aldrig brott begångna av regimer Sverige handlar eller samarbetar med. Det är därför förra årets utställning om Kina gör halt vid 1989. Det är därför Forum inte ”informerar” om USA:s krig mot Vietnam, Kambodja och Laos, som skördade långt fler offer än Pol Pots styre gjorde – det kallas inte ens folkmord – eller USA:s alltjämt pågående brott i Irak och Afghanistan. Det är därför Forum inte larmar om Israels ockupation av Gaza och Västbanken.

 

Det är också därför man inte gör utställningar över alla svenska resenärer som frotterat sig med diktatorer. 1977 åkte handelsministern och folkpartisten Hadar Cars till Indonesien för att äta middag med Suharto, som vid det laget hade lågt räknat en miljon avrättningar på sitt samvete: kommunister, fackföreningsledare, radikala präster, jordlösa, medborgarrättsaktivister, nunnor och östtimoreser. Med sig hade Cars ett gäng hungriga vapenkrämare från bland andra Bofors. Man kan säga mycket om Jan Myrdals resa – vi har pratat om den i 31 år nu – men han har trots allt inte levererat några vapen eller slutit några handelsavtal med en massmördare."


Läs också vad vi tidigare skrivit på denna blogg: "Bombade USA någonsin Kambodja?" och "Mer om terrorbombningen av Kambodja".


Rickard B. Thuresson


(Denna blogg är knuten till Nya Arbetartidningen)

Presentation

Fråga mig

9 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
  1 2 3 4
5
6
7 8 9 10 11
12
13
14 15 16
17
18
19
20
21
22
23 24 25 26 27
28
29 30
<<< September 2009 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se