Alla inlägg under mars 2010

Av NAT:s redaktion - 28 mars 2010 16:53

Tid: Måndag 17 maj, kl 18
Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, PerAlbin-salen
Arrangör: Gemensam Välfärd Stockholm och ABF Stockholm

Sten Ljunggren, lektor i företagsekonomi vid Uppsala universitet och författare till bl.a Ekonomihandboken, reder ut begreppen och svarar på frågor om välfärdens finansiering: Finns det eller finns det inte pengar till att stärka vår gemensamma välfärd? Och hur kommer det sig att sjukförsäkringen faktiskt ger överskott?


WWW.gemensamvalfard.se


(Den här bloggen är knuten till Nya Arbetartidningen.)


Av NAT:s redaktion - 26 mars 2010 19:42Onsdagen den 24 mars antogs Lex Laval av riksdagen. Med fem rösters övervikt beslöt den borgerliga majoriteten att godkänna regeringens antifackliga förslag.
Tre veckor tidigare, torsdagen den 4 mars, debatterade riksdagen Lex Laval, d.v.s regeringens förslag om villkor för stridsåtgärder för fackliga organisationer i samband med att ett utländskt företag som inte är etablerat i Sverige utför verksamhet här med egna anställda. Kontentan av den många timmar långa och stundtals fräna debatten blev att beslut i kammaren sköts upp till veckan därpå.


Utan vidare debatt beslöt riksdagen onsdagen den 10 mars att godkänna den borgerliga majoritetens i arbetsmarknadsutskottets betänkande som i princip är identiskt med arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorins proposition och att
avvisa de rödgröna oppositionspartierna reservation med avslagsyrkande. Röstsiffrorna var 152 mot 144. Den borgerliga majoriteten avslog dessutom
ett antal andra reservationer från de rödgröna partierna, bland annat om att Sveriges ska ratificera ILO:s konvention nr 94 (om krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling).


Men den 2 respektive 3 mars hade de kommit in två skriftliga yrkanden den rödgröna oppositionen på att lagförslagen ska vila i minst 12 månader eftersom det enligt dem strider mot den grundlagskyddande föreningsrätten. Den borgerliga majoriteten röstade emot detta yrkande, men eftersom det enligt regeringsformen krävs 5/6delsmajoritet var talmannen tvungen att skicka frågan till konstitutionsutskottet för en prövning om lagförslagen innebär en inskränkning av den grundlagsskyddade föreningsrätten.


Eftersom ärendet är juridiskt komplicerat så skickade konstitutionsutskottet den 11 mars frågan vidare till Lagrådet som granskar viktiga lagförslag innan de behandlas av riksdagen. Den 16 mars kom Lagrådets yttrande. Det anser att de fackliga stridsåtgärderna inte kan anses ingå bland de fri- och rättigheter som gör det möjligt att skjuta upp lagen. ”Enligt Lagrådets mening innehåller lagförslagen inte någon bestämmelse som självständigt i förhållande till begränsningen av rätten att vidta stridsåtgärder medför att det särskilda beslutsförfarandet i 2 kap. 12 § tredje stycket RF är tillämpligt.”


Socialdemokraterna och Miljöpartiet accepterar lagrådets juridiska bedömning men anser att lagen är alldeles för långtgående. Vänsterpartiet står fast vid att propositionen är ett ingrepp i den grundlagsskyddade föreningsfriheten.

Försöken från oppositionen att med hjälp av grundlagen få lagförslaget med anledning av Lavaldomen att vila i tolv månader misslyckades således. Den 24 mars antogs Lex Laval slutgiltligt av riksdagen. Med 140 röster mot 135.


Lex Laval börjar gälla den 15 april 2010.


Gösta Torstensson

 

(Denna nätdagbok är knuten till Nya Arbetartidningen)

Av NAT:s redaktion - 26 mars 2010 11:51Sedan den 12 mars 2010 är Azad spårlöst borta. Azad är talesman för Indiens Kommunistiska Parti (maoisterna), CPI (m). Partiet misstänker att Azad är fängslad och att det finns risk för hans liv. I ett upprop som den revolutionära poeten Varavara Rao tagit initiativ till krävs att Azad ska ställs inför rätta om det finns några åtalspunkter mot honom, annars ska han släppas fri.


CPI (m) är en del av den naxalitiska rörelsen, namnet kommer från ett bondeuppror i Naxalbari. Den naxalitiska rörelsen är delat i två riktningar. Den ena riktningen, där CPI (m) är det största partiet, för ett folkkrig mot den indiska staten. Den andra riktningen, där CPI (m-l) Libération är det största partiet, arbetar med att organisera fattigbönder och arbetare i masskamp för sina klassintressen och de arbetar parlamentariskt.


CPI (m) anser att CPI (m-l) Libération är reformistiskt och CPI (m-l) Libration anser att CPI (m) är anarkistiskt.


Mer information om CPI (m-l) Libération finns på: http://www.cpiml.org/ .


Mer information om CPI(m) finns på:

http://www.bannedthought.net/ . (Jan Myrdal har en lång artikel där.)Bengt-Olof Lindbergh


Uppgiften om Azads färsvinnande är hämtat från www.nyhetsbanken.se


(Den här bloggen är knuten till Nya Arbetartidningen.)

Av NAT:s redaktion - 25 mars 2010 18:43"I ett uttalande på pashtu och dari fördömer den afghanska regeringen 'de återkommande dödandet av civila av NATO'. I en engelsk version av uttalandet hade den meningen tagits bort." (Urklipp från CNN den 22 februari efter ännu ett angrepp mot civila från ockupanterna.)


Urklippet tydliggör dels Karzairegimens uppstudsighet, dels den självcensur som västliga media verkar under. Intressanta och intrigerande uppgifter börjar nu sakta finna sin väg till det offentliga ljuset. Nu senast var det FN:s förre sändebud för Afghanistan, norrmannen Kai Eide, som öppet kritiserade den senaste tidens gripanden av höga talibanledare i Pakistan. Eide blev under förra året känd som en ytterst frispråkig och obekväm kritiker av ockupanternas militära ansträngningar, detta eftersom han ansåg att dessa underminerade de välbehövliga, icke-militära , fredsansträngningarna. Eide har nu ersatts på posten av svenske ärkediplomaten Staffan de Mistura, en man som av allt att döma hyser ockupanterna fulla förtroende.


Läs vidare på Afghanistanbloggen!


(Denna blogg är knuten till Nya Arbetartidningen)

Av NAT:s redaktion - 24 mars 2010 12:30Sedan mitten av 1980-talet har utvecklingen i Sverige gått åt fel håll, klasskillnaderna växer. Under 1980-talet ökade klasskillnaderna mellan arbetare och tjänstemän på grund av att lönerna för högavlönade ökade kraftigt. I början av 1990-talet ökade klasskillnaderna ytterligare när arbetslösheten ökade och den offentliga sektorns insatser minskade.


Den huvudsakliga förklaringen till att klasskillnaderna växer är att högern har fört en framgångsrik klasskamp sedan början av 1970-talet och att arbetarrörelsen och vänstern inte har förmått att stå emot högerns offensiv.


Eftersom klasskillnaderna har växt både under socialdemokratiska och borgliga regeringar så är det högst troligt att utvecklingen fortsätter åt fel håll oavsett om alliansen eller de rödgröna vinner valet. Dock kommer troligtvis utvecklingen åt fel håll gå saktare om de rödgröna vinner, det är ett av skällen till att jag kommer att rösta på Vänsterpartiet. Det enda som kan stoppa de växande klasskillnaderna är att arbetarklassen att börjar agera utifrån sina klassintressen. Nätverket Gemensam Välfärd driver några krav som är genomförbara inom det kapitalistiska samhällets rammar och som kan fungera vägledande:


Använd våra skattepengar till välfärd – Inte till vinster i privata företag.


Genomför offensiva miljöinvesteringar nu. (Använd den gemensamma sektorn till klimatomställning. Skapa nya arbeten inom jordbruk, förnybar energi, kollektivtrafik och energihushållning.)


Behåll våra gemensamma naturtillgångar i samhällets ägo.


Bengt-Olof Lindbergh


Källa: SCB: s rapport ”Välfärd och ofärd på 90-talet”.


(Den här bloggen är knuten till Nya Arbetartidningen.)

Av NAT:s redaktion - 23 mars 2010 11:22Livet var så

enkelt.

Det var inte

bråttom.

Det var inte

vänta.

Det var bara

nu.

Det var jag

och Tuva.


Bengt-Olof Lindbergh


(Den här bloggen är knuten till Nya Arbetartidningen.)Av NAT:s redaktion - 21 mars 2010 21:55
(Den här bloggen är knuten till Nya Arbetartidningen.)  

Av NAT:s redaktion - 18 mars 2010 12:48


Valutaunionen förvärrar euroländernas ekonomiska läge dramatiskt. Den gemensamma räntan passar bara ett fåtal. En egen valuta hade hjälpt länderna att snabbare komma i ekonomisk balans. Euroländerna står inför ett vägval: fördjupad politisk union eller valutaunionens kollaps. Det skriver Nils Lundgren, Junilistan, i denna debattartikel.


(Denna blogg är knuten till Nya Arbetartidningen)

Presentation

Fråga mig

9 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1
2
3
4
5
6 7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 18
19
20
21
22
23 24 25 26
27
28
29
30
31
<<< Mars 2010 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se