Alla inlägg under september 2010

Av NAT:s redaktion - 29 september 2010 12:16

( Information från Föreningen Afghanistansolidaritet.)
Det är hög tid att reagera!
 
På att USA/Nato:s bombningar av Afghanistan nu går in på tionde året.
 
På att Sverige hjälper USA att fortsätta och trappa upp detta krig. (En enda svensk
soldat kostar lika mycket som att hålla 1 200 afghanska barn i skola).
 
Demonstrera lördag 9 oktober tillsammans med tidigare försvarsministern och riksdagens talman
Thage G Peterson. Vi samlas kl 13.30 på Norra Bantorget i Stockholm.
 
Här följer mer om årets Afghanistanvecka. Skriv ut hela programmet från 
 
 
Välkommen! /Stefan Lindgren, vice ordf. Afghanistansolidaritet
 

Afghanistanveckan 4-9 oktober 2010

Samtliga arrangemang äger rum i ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm
 (T-bana Rådmansgatan) om inget annat sägs. Arrangörer är Föreningen
Afghanistansolidaritet, Folket i Bild/Kulturfront, Kvinnor för fred; för ABF-
mötena även ABF och för onsdagsmötet även Iraksolidaritet.

Måndag 4 oktober kl 18.00 F d nedrustningsambassadör Maj Britt Theorin
öppnar en utställning med afghanska föremål. Afghansk musik. Bahar
Mohammad Sahi
berättar om flyktingars situation.

Tisdag 5 oktober kl 18.30 visas den danska filmen "Armadillo"på
biografen Zita, Birger Jarlsgatan 37, 111 45 Stockholm (tel kassa
08-23 20 20). Efter filmen följer en diskussion där bl a Lotta Hedström
(tidigare mp-riksdagsledamot), filmaren Maj Wechselmann och
Afghanistansiolidaritets v ordf. Stefan Lindgren deltar.

Onsdag 6 oktober kl 18.30. Afghanistan idag. Ett samtal med
Julian Assange (WikiLeaks), Pratap Chatterjee (CorpWatch), författare
till böckerna «Iraq Inc.» och «Halliburton’s Army»; Jesper Huor,
författare till boken «I väntan på talibanerna» (Ordfront). I samarbete
med Föreningen Iraksolidaritet.

Torsdag 7 oktober kl 18.00. "I väntan på talibanerna". Jesper
Huor
berättar om Afghanistan och sin nya bok.

Fredag 8 oktober kl 18.30 "Jord och aska". Svensk premiär
för en film av den afghanske författaren Atiq Rahimi. Efter filmen
ett samtal med Fariba Mohammed Sahi och publiken.

Lördag 9 oktober kl 13.30. Demonstration för kravet "Ta hem
trupperna från Afghanistan - öka biståndet". Samling Norra Bantorget
där bl.a förre försvarsministern och riksdagens talman
Thage G Peterson talar. Demonstrationen går till Sergels torg
där den avslutas med ett möte kl 15.

Medverkande är bl.a författarinnan Maria Pia Boëthius,
Julian Assange
(WikiLeaks grundare), artisten och författaren
Olof Buckard, trubaduren Pierre Ström, musikern Jan Hammarlund.
Appelltal hålls av bl.a Bahar Mohammad Sahi (afghansk flykting),
Nima Khojasteh (initiativtagare till uppropet om demonstration
på Facebook), Bror Kajsajuntti och Jan Viklund som åtalshotas
för protestaktionerna mot USA:s bombövningar i Norrbotten
samt Clara Lindberg från Facebookinitiativet.

För ytterligare upplysningar, se www.afghanistan.se eller
kontakta koordinator Lars-Gunnar Liljestrand på 070 44 532 54
resp. FAS kontor 0736 151 999.


 (Den här bloggen är knuten till Nya Arbetartidningen.)
    
  
Av NAT:s redaktion - 29 september 2010 09:54


Vänsterpartiets riksdagsgrupp har haft sitt första möte efter valet. På mötet sa Lars Ohly: ”Vi samarbetar aldrig med Sverigedemokraterna, vi förhandlar aldrig med Sverigedemokraterna,…”


Jag anser inte att V ska förhandla eller samarbeta med SD. Men V måste hantera att de på två områden är överens med SD. Både V och SD vill att de svenska trupperna ska tas hem från Afghanistan och att Sverige ska ut ur EU.


I december ska riksdagen ta ett nytt beslut om Afghanistan politiken. Då är det viktigt att V står fast vid att de svenska trupperna ska hem, det är viktigare än att de hamnar på samma sida som SD.


Bengt-Olof Lindbergh


Den här bloggen är knuten till Nya Arbetartidningen.)


  

Av NAT:s redaktion - 23 september 2010 05:49

  
(Information från FAS)


Upp till bevis!


En majoritet av det svenska folket har röstat för partier som vill börja
dra tillbaka av de svenska trupperna från Afghanistan.


Den röd-gröna oppositionen sa i sitt manifest att tillbakadragandet skulle börja
tidigt 2011.
http://www.rodgron.se/nyheter/rodgron-overenskommelse-om-afghanistan/
Sverigedemokraterna kräver "en succesiv avveckling" av den militära insatsen
i sina politiska riktlinjer.
http://sverigedemokraterna.se/2010/06/23/sverigedemokraterna-svarar-pa-alliansens-100-fragor
Ett av den nya riksdagens första beslut blir frågan om förlängning av mandaten för den
svenska truppen i Afghanistan som brukar fattas i början av december.


Om de partier som gått till val med tillbakadragande från Afghnistan på sina program
håller fast vid sina vallöften finns förutsättningar att starta tillbakadragandet omedelbart.


Väljarna har rätt att vänta sig att de står fast vid sina valkrav och agerar på
ett sådant sätt att kravet kan realiseras och regeringens linje fällas.


Det eller de partier som sviker sina egna vallöften får räkna med väljarnas dom.


Stefan Lindgren
vice ordf. Föreningen Afghanistansolidaritet


  


(Den här bloggen är knuten till Nya Arbetartidningen.)

Av NAT:s redaktion - 22 september 2010 14:39

(Texten, något redigerad, är hämtad från Immigrant-Institutets nyhetsbrev)
"Vi nådde inte ända fram i vår strävan att stoppa Sverigedemokraterna att få plats i våra valda församlingar. Det återstår fyra års av tålmodigt arbete för att reparera den skada som skett. Immigrant-institutet kommer att fortsätta med den upplysningsverksamhet vi startade på vår nya hemsida om “Invandrare och politik”.
 
Vi har argumenten men de måste spridas.
 
Det främsta argumentet är att de demokratiska partierna måste lyfta fram de goda exempel som finns i alla kommuner och inte utse invandrarna till syndbockar i tid och otid, t.ex när man talar om arbetslöshet behöver man inte tala om invandrare som gruppen tillhörande de arbetslösa om man inte samtidigt talar om hur många invandrare som har jobb, vilket är majoriteten.
När man talar om bostadssegregation, tala om hur många invandrare som bor i blandade områden eller i s.k svensksegregerade bostadsområden, där ca 84% av invandrarna bor. “Miljonprogrammet” har i debatten reducerats till att omfatta endast en tiondedel av de bostäder som byggdes på 60-70-talet. Tar man alla bostäder, en miljon sådana (därav "Miljonprogrammet" - de flesta nyare svenskar födda kring 70-talet och senare vet inte ordets betydelse), bor där idag ca 3 miljoner människor, alltså nästa tre gånger fler än det finns invandrare i Sverige. Skillnaden mellan invandrarfientliga och invandrarvänliga partier blir hårfin när invandrarna förutsätts bo endast i den tiondedelen av miljonprogrammets bostäder. Kantringen mot Sverigedemokraterna var som en “krönika om ett förebådat dödsfall”.
När man talar om skolans misslyckande att ge fullständiga betyg bör man också tala om hur många invandrade skolungdomar som lyckas med fullständiga betyg och söker sig till gymnasiet och till högskolan. Invandrare ska inte förknippas till misslyckande, utan till vad de är, människor födda i andra länder och som kommit till Sverige. De flesta lyckas, några misslyckas. När vi har facit om hur många som lyckas då kan vi självklart skapa en politik för dem som inte lyckas, men utan att brännmärka dem.
Olikheterna invandrare emellan är minst lika stora som bland dem som är födda i Sverige.
Vi måste också tala om att integration är en ömsesidig process som gäller oss alla i alla riktningar, inte en enkelspårig linje. Integration förutsätter också att det finns olika delar som ska vara med i processen utan att de behöver utplåna sin identitet. Då har sverigedemos inget existensberättigande.
 
Sist men inte minst: Immigrant-institutet får sedan 2008 inte längre verksamhetsbidrag från Kulturrådet. Tre år utan stöd börjar märkas. Vill du minska Sverigedemokraternas inflytande, då behövs Immigrant-institutet och många fler liknande organisationer. Se till att de demokratiska partierna stödjer oss "på riktigt" i stället för att motarbeta vår verksamhet.
 
Immigrant-institutet, Katrinedalsgatan 43, 504 51 Borås. Tel 033-136070.
Webbsida: www.immi.se. E-post: info@immi.se"
(Denna blogg är knuten till Nya Arbetartidningen)

Av NAT:s redaktion - 22 september 2010 11:33Hur kommer det sig att det går att köpa sex men inte vänner? Både sex och vänskap bör bygga på fria valda relationer och ömsesidig glädje, respekt, tillit och mening. Men ändå vill ingen köpa en vän men många köper sex. Jag vet inte varför det är så, men en delförklaring är förtinglandet av mänskliga relationer. Enligt Karl Marx förtingligar kapitalismen mänskliga relationer – som exempelvis sex- genom att göra dem till varor. Kapitalismen gör inte det på grund av elakhet. Förtinglandet av människan sker för att det är nödvändigt för kapitalet att ackumulera kapital. Förtinglandet ökar marknaden och därmed kapitalets möjligheter till ackumulering.


Förtinglandet av sex ger stora inkomster. Fem procent av Hollands BNP och 14 procent av Thailands BNP kommer från prostitution.


Det skulle inte förvåna mig om det går att köpa vänner om några år. Det finns många ensamma människor i den rika världen så det är en stor marknad som väntar. Vad som behövs för att den marknaden ska bli verklighet är att människor börjar tycka att det är okej att köpa vänner. Människors tänkande kan ändras genom opinionsbildning. Godhjärtade människor kan arbete för att göra det möjligt att köpa vänner för att minska ensamheten. Nyliberala opinionsbildare kan arbeta för att göra det möjligt att köpa vänner för att öka marknaden.


Bengt-Olof Lindbergh


(Den här bloggen är knuten till Nya Arbetartidningen)Av NAT:s redaktion - 15 september 2010 12:05


Nu kan du se Maj Wechselmans film "En trovärdig man?" som tar upp varför Carl Bildt (Sveriges utrikesminister!) utreds för folkrättsbrott.

På biografen Zita i Stockholm onsdag till söndag kl 15.15 och 17.45 Fortsatta visningar beroende på publiktillströmningen.


(Denna blogg är knuten till Nya Arbetartidningen)

Av NAT:s redaktion - 14 september 2010 22:05


Proletären har granskat Sverigedemokraternas politik i bl.a artikeln ”Proletären granskar Sverigedemokraterna”. Proletärens granskning är saklig och argumenterande. Så ska en slipsten egentligen dras.


Det intressanta är inte Sverigedemokraternas ledning utan deras potentiella väljare, som i opinionsundersökningar pendlar mellan 3,5 procent och 6 procent. Det är klart att det finns en del hopplösa fall bland dessa väljare, men i princip kan flertalet bara påverkas genom att man tar Sverigedemokraternas argumentation på allvar och bemöter den i sak.


Sverigedemokraternas grundfel är naturligtvis att de inte utgår från att huvudmotsättningen i Sverige går mellan borgerskap och proletariat utan att den går mellan svenskar och invandrare. De borgerliga partierna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet erkänner naturligtvis inte heller denna huvudmotsättning. Även om de borgerliga partierna inte pekar ut några direkta syndabockar, så fokuserar de alla mer eller mindre på de förment arbetsovilliga och Folkpartiet dessutom på invandrare som inte anstränger sig tillräckligt mycket för att integreras eller lära sig det svenska språket. Vänsterpartiet har i och för sig i stor utsträckning anpassat sin politik till Socialdemokraternas, eftersom vissa ministerposter hägrar. Dock står Vänsterpartiet längst till vänster i den rödgröna alliansen, särskilt i Afghanistanfrågan och i fråga om EU. Retoriken och framtoningen är också en helt annan än hos både Socialdemokraterna och Miljöpartiet.


De etablerade partierna har tävlat om att bjuda Sverigedemokraterna (SD) stången genom att använda sig av organisatoriska metoder, exempelvis genom att förhindra SD att delta i debatter och liknande. Denna taktik har sakta men säkert förfelat sin verkan, eftersom den bidrar till att göra SD till martyrer och ”underdogs” och dessutom underblåser teorier om att de etablerade partierna inte har så mycket på fötterna egentligen. Ännu värre är det naturligtvis när delar av den utomparlamentariska ”vänstern” försöker störa SD:s möten på olika sätt. Det är direkt kontraproduktivt och får SD att framstå som mobbningsoffer. Dessutom påverkar man förmodligen inte enda SD-sympatisör.


Grundproblemet är att det inte längre finns någon stark revolutionär rörelse i Sverige, som tillämpar masslinjen och som kan sätta press på de etablerade partierna i olika frågor så som var fallet på 60- och 70-talet. Socialdemokraterna har förborgerligats alltmer, Miljöpartiet är ett parti som per definition verkar inom ramen för kapitalismen och Vänsterpartiet är ett vänsterreformistiskt parti. Detta beror också att arbetarklassen i Sverige har ändrat karaktär; inte så att det inte längre skulle finnas något proletariat. Proletariatet är lika stort som det någonsin har varit, men andelen industriarbetare, proletariatets kärna, har minskat kraftigt. Detta har konsekvenser för klasskänslan inom proletariatet; många lönearbetare inom tjänste- och servicesektorn har en lågt utvecklad klasskänsla och inser inte ens att de är proletärer.


Det är också typiskt att Sverigedemokraterna har haft sina största framgångar i Skåne. Det beror inte på att skåningar skulle vara speciellt rasistiskt lagda utan på att Skåne har varit en av de regioner i Sverige som har avindustrialiserats snabbast och kraftigast. SD har haft som lättast att hitta stöd bland dem som – med rätt eller orätt - ser sig som förlorare. Detsamma gäller Frankrike, där Le Pen fick ett exceptionellt starkt stöd i f.d industriregioner, eller i f.d Östtyskland, där högerextremister är starka i alla de regioner som har halkat efter i den ekonomiska utvecklingen.


De etablerade partierna har trovärdighetsproblem bland de lägst avlönade inom proletariatet, de arbetslösa, de långtidssjukskriva och förtidspensionärerna. Många av de politiker som kritiserar – och moraliserar över – SD:s åsikter lever under helt andra ekonomiska villkor än en genomsnittlig löntagare. I en undersökning som ETC Stockholm nyligen publicerade hade Moderaterna den största andelen kandidater, eller 50,3 procent, till kommunfullmäktige med en årsinkomst över 400000 kr. Detta var ingen överraskning. Betydligt mer överraskande var att Socialdemokraterna var det parti som hade lägst andel, eller 16,7 procent, som hade en årsinkomst som understeg 200000 kr. Det hör till saken att många av de etablerade partiernas kandidater i storstäderna inte heller bor i invandrartäta bostadsområden utan av någon anledning valt bort dem till förmån för områden som domineras av svenskar. Man kan också titta på sammansättningen av partiernas valsedlar. De borgerliga partierna kan man naturligtvis glömma, men hur många vanliga arbetare finns det egentligen på Socialdemokraternas listor? Om det händelsevis skulle finnas en yrkesbeteckning, så kanske det bara är fråga om en ombudsman, som titulerar sig byggnadsarbetare. Det parti som har den bästa klassammansättningen är Kommunistiska Partiet, om man ska utgå från att representanterna ska företräda de som de säger sig representera, d.v.s arbetarklassen.


Jag tänker inte sia om SD kommer in i riksdagen eller inte; jag hoppas inte det. Men vems är skulden? De etablerade riksdagspartierna får i varierande utsträckning ta på sig skulden för att de har berett marken för Sverigedemokraterna.


Rickard B. Thuresson

 

(Denna blogg är knuten till Nya Arbetartidningen)


Av NAT:s redaktion - 14 september 2010 19:32


Stefan Lindgren har kommenterat anklagelserna mot Julian Assange på sin blogg http://stefanlindgren.blogspot.com/2010/09/en-brusten-kondom.html. Det gäller misstanke om våldtäkt.


Vad bygger nu dessa misstankar på? Det bygger på en - sprucken kondom. Stefan Lindgren skriver:


"Av förhöret med Assange som Expressen publicerar idag framgår att man inte ens kan tala om en brusten kondom. Ord står mot ord. Enligt Assange har han haft kondom vid alla tillfällen - enligt den äldre anmälaren ska han avsiktligt ha 'punkterat' kondomen vid ett tillfälle, vilket framstår som bisarrt.

Om hon såg punkteringen före samlaget - varför hade hon sex med honom?

Om hon såg det efter - hur kunde hon veta att det rörde sig om en avsiktlig punktering?"

 

Anmälan mot Assange är för bra för att vara sann, helt enkelt.


Rickard B. Thuresson

 

(Denna blogg är knuten till Nya Arbetartidningen)

Presentation

Fråga mig

9 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
    1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 15
16
17
18
19
20
21
22 23
24
25
26
27
28
29
30
<<< September 2010 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se