Alla inlägg under mars 2011

Av NAT:s redaktion - 25 mars 2011 09:12

 

Två marxist-leninistiska internationaler har tagit ställning mot bombningarna av Libyen. Läs här och här.


(Den här bloggen är knuten till Nya Arbetartidningen.)

Av NAT:s redaktion - 18 mars 2011 12:48

  
I Nyhetsbanken skriver Stefan Lindgren om FN:s beslut om en flygförbudszon över Libyen. Läs artikeln här.
 
(Den här bloggen är knuten till Nya Arbetartidningen.)

Av NAT:s redaktion - 18 mars 2011 11:31


  

Ska svenska flygplan under amerikanskt kommando bomba Libyen? Jag ställer mig den frågan efter att ha läst ett inlägg i utrikesminister Carl Bildts blogg. Här kommer ett citat från Bildts blogg den 13 mars:


”Det handlar ju om att under en mer eller mindre lång tid låta ett förband med Gripen-flygplan operera under faktiskt amerikanskt kommando i en operation, och det ställer höga krav på förbandet i fråga och dess förmåga att medverka i denna typ av operationer.

Basering, intregration av stridsledning, flygtankning och annat måste kunna fungera. Medverkan i patrullering är en sak, men förbandet måste också kunna genomföra luftstrid och möjligen också kunna medverka i attackanfall mot t ex luftförsvarsinstallationer i Libyen.

Och för det tredje handlar det om finansiering.

Riksdagen måste so oder so fatta beslut i ärendet, och då kommer det inte minst att handla om finansieringen.

Med all säkerhet kommer det att röra sig om åtskilliga hundra miljoner kronor, men beloppet är självfallet beroende av omfattningen av insatsen. Skulle så bli aktuellt måste detta bli föremål för konkreta överläggningar med USA och Nato.”


Bengt-Olof Lindbergh


Källa:http://carlbildt.wordpress.com/about/


(Den här bloggen är knuten till Nya Arbetartidningen.)

Av NAT:s redaktion - 17 mars 2011 18:33

  


Enligt en artikel i Flamman (nummer 11) arbetar Vänsterpartiet för en flygförbudszon över Libyen med tydligt FN-mandat. Vänsterpartiets utrikespolitiska talesperson Hans Linde motiverar flygförbudszonen med att oppositionen i Libyen vill ha en flygförbudszon. Och att omvärlden är skyldig att agera när Gaddafi sätter in stridsflyg mot den egna befolkningen.


Jag har ännu inte läst, diskuterat och tänkt klart om hur vänstern ska förhålla sig till inbördeskriget i Libyen. Men jag har två invändningar mot Vänsterpartiets linje.


Ordet flygförbudszon låter bra. Det låter som ett skydd. Men för att upprätta en flygförbudszon måste luftvärn, flygplatser och militäranläggningar slås ut. Det kan inte ske utan civila offer. Dessutom kan flygförbudszonen ge Gaddafi stöd från dem som inte vill ha utländsk inblandning i inbördeskriget. De som är för en flygförbudszon bör studera resultatet av USA:s flygförbudszon över Irak  från 1991 till 2003.


Hur kan Vänsterpartiet vara så säker på att oppositionen vill ha en flygförbudszon? I artikeln i Flamman står det inget om Nationella rådet i Libyen. Men troligtvis är det den organisation Hans Linde syftar på när han säger att oppositionen vill ha en flygförbudszon. Den 10 mars var Frankrike först med att erkänna Nationella rådet som legitima företrädare för Libyen. Frankrike har försökt att få andra EU-länder att följa Frankrikes beslut. En av faktorerna bakom Frankrikes agerande är att de vill ha kontroll över Libyen.


Bengt-Olof Lindbergh


(Den här bloggen är knuten till Nya Arbetartidningen.)Av NAT:s redaktion - 15 mars 2011 11:58  

1991 startade jag och en kvinna arbetet för att bilda en Nej till EU-grupp i Solna. Vi började med att dela ut flygblad i hushållen. Trots att vi bara var två var målet att nå de flesta hushållen i Solna. Vi kallade medlemmarna, det var ett 20-tal, till möten för att bilda en lokalgrupp. Det kom bara några få till mötena och ingen av dem ville bli invalda i en styrelse. Efter några månaders arbete hade vi växt till fem aktivister och runt hundra medlemmar. Den kvinna som varit med från början flyttade och vi blev fyra. Vi fyra bildade en Nej till EU-grupp. Vi var fast beslutna om att arbeta för att det skulle hållas en folkomröstning om medlemskap i EU och för att nejsidan skulle vinna i Solna.


Vi gjorde flera försök att få medlemmarna att komma till medlemsmöten så att vi skulle kunna diskutera och utveckla opinionsarbetet. Men trots att vi skickade kallelser och ringde runt inför mötena så var det bara några få som kom till mötena. Sakta växte vi till att bli ett 15  -tal aktivister. Vi fick ha ett informationsbord inne i Solnagallerian tack vare det kom vi i kontakt med tusentals människor.


I början av 1994 var vi med och bildade en lokal samarbetsgrupp. Där ingick Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokrater mot EU och Centerpartister mot EU. Under folkomröstningen i september hade samarbetsgruppen runt 100 aktivister. Vi höll två valstugor öppna alla dagar i veckan.


Folkomröstningen vanns av jasidan som fick 52 procent. Trots att vi förlorade så var arbetet inte förgäves. Opinionsarbetet mot svenskt medlemskap i EU bidrog till att stärka EU-motståndet. Det arbetet bidrog till att 55.9 procent röstade nej till euron 2003.


Bengt-Olof Lindbergh


(Den här bloggen är knuten till Nya Arbetartidningen.)

Av NAT:s redaktion - 13 mars 2011 19:54

I januari i år intervjuade Geraldina Colotti från dagstidningen Il Manifesto Basanta, medlem av politbyrån och det internationella utskottet i Nepals Förenade Kommunister (Maoisterna), om situationen i Nepal. Intervjun har sedan publicerats av det (Nya) Italienska Kommunistpartiet. Resten av ingressen är hämtad från (n)PCI:s presentation, som är  på engelska, liksom intervjun.


Basanta answers to matters of those days, and explains an important phase of the ongoing struggle in Nepal between the revolutionary and the reactionary forces, and on the struggle within the revolutionary forces themselves. As regards the struggle within the party, he says: “To put it bluntly, we have to answer the masses of the people why the proletarian revolutions of the 20th century failed and why those of the 21st century can sustain. For this, we need a serious ideological work in our party.”


We add that this “serious ideological work” is needed in every communist party in the world. We also know that is a duty of the communist parties to carry out this ideological work through the debate in the International Communist Movement about the issues told by Basanta, and the other issues that must be dealt with for its renaissance, strengthening and unification, so beginning the work for building the new Communist International.


Building the Second Communist International is an indispensable aspect of the work of every communist party and group. As the ICM is still weak, and its renaissance at the beginning, many people think that building the new Communist International will be a very long work. If it is so, it is one more reason to begin straightaway. Founding ourselves on Marxism Leninism Maoism we shall follow the most just and direct line towards the success.


CARC Party - Italy


Interview by Geraldina Colotti, of the Italian daily Il Manifesto, to comrade Basanta, member of Politburo and International Department of Unified Communist of Nepal (Maoist).


Q. After six months of impasse, the chairman of CPN-UML Jhala Nath Khanal was elected prime minister. At the last moment, seeing that he could not win this election, the Standing Committee of UCPN-Maoist has decided to cancel the candidature of Prachanda to support the candidacy of Khanal. How did you come to this decision?

A. Yes, for about six months in the past, there was an impasse in the Prime Ministerial election in Nepal. It is clear to everybody that the six months-long standoff was the result of meddling in the internal affairs of Nepal by the Indian ruling classes who do not want any changes in favour of the Nepalese people and Nepal. Nepalese people want stability and an anti-feudal and anti-imperialist constitution that resolves the basic contradiction in Nepal. Chairman Prachanda withdrew his candidacy and supported J N Khanal when it was clearly noticed that India was meddling to form a  government that would play more in the Indian interest to maintain status quo.


Q. Khanal was elected by the votes of Maoist parliamentarians and by those of small Maoist communist parties. Has the institutional balances shifted to the left? And what will happen now?

A. Nepal is now at a serious crossroads of revolutionary advance or status quo. The entire country is now in a process of polarisation. The comprador bourgeoisie which is leading the reactionary power has been collaborating with Indian expansionist ruling classes to maintain status quo in Nepal while our party is struggling hard to unite the entire patriotic, republican, progressive and left forces to safeguard national sovereignty and ensure people's republic. This very event of prime ministerial election is one of the reflections of this process.


Q. The Nepali Congress criticized UML for not having supported their candidate. Moreover, three members of the Standing Committee and 51 parliamentarians close to Bhattarai have publicly expressed their disagreement, and have also accepted the decision of the Party. What forces these parties are representing now in Nepal? What are the foreign interference and to whom are targeted?

A. Nepali congress in general represents the comprador bourgeois and feudal class in Nepal while the UML is a mixture of various classes. K P Oli and Madhav Nepal faction is close to Nepali Congress while others are not. In this situation, it was obvious for NC to criticise UML for not supporting their candidate. So far as the disagreement of comrade Baburam Bhattarai and other comrades are concerned, it was their difference on whether chairman Prachanda should have withdrawn his candidacy or not. Only when Prachanda and J N Khanal reached 7-point agreement on the issues of immediate concern then chairman Prachanda withdrew his candidacy.


Q. Is it true that the Maoists will be given various ministries? What is the policy of UCPN (Maoist) in this regard? Which concrete proposals does it have to the main problems the country faces?

A. Once we are a part of the cabinet we will definitely have ministries. However, the number has not yet been fixed. Our claim will be to represent our strength in the Constituent Assembly.


Q. At what point is the issue of integration of the fighters in the army?

A. The question of army integration is being misinterpreted by the reactionaries. We have not abandoned and will never do so with our revolutionary cause. We will in no case make the issue of army integration an excuse to surrender PLA, which has developed at the expense of people's blood and sweat. However, we are prepared to integrate two armies and build up a national army.


Q. The Nepalese soldiers who are part of MINUSTAH (the UN force to stabilize Haiti that is in this Caribbean island since 2004), were accused of having brought and spread of cholera in the country destroyed by the earthquake, where there have been over 4,000 deaths. What is the position of the Maoists as regards international missions that are often at the expense of the oppressed peoples in other areas of the South?

A. In these days good or bad of anyone is measured by the amount of wealth he/she has accumulated. Poor countries are accused as a place of wrongdoings and the poor people are counted as the wrongdoers. The charge upon poor Nepalese soldiers, which are accused of spreading cholera in Haiti, is nothing other than this. Reactionaries the world over have been sending armies from the underdeveloped countries through the UN to help sustain their counterparts. We strongly oppose it. No such acts of the oppressed of one country using against those of the other will be permitted once the oppressed become the master of the state power under the leadership of our party in Nepal.


Q. What is the situation inside the party now? Is it true that the leadership of Prachanda and his guidance on the institutional level have been challenged? And if so, about what issues?

A. Ours is a vibrant and lively party. So it is obvious to have intensive and extensive debates and discussions in our party to make it livelier. The fact that Comrade Prachanda has been leading our party since the last 25 years does not make him immune to any mistakes. Nor it was like this in the past. Whether it be chairman Prachanda or any other  leaders in our party if they come up with some ideological and political problems our party goes through a sharp debate. We had serious line struggles in the past and we do have now too. We communists regard line struggle as the motive force of a party of the proletariat. Therefore the ongoing line struggle in our party is aimed at correcting the mistakes of the past and making him ideologically and politically stronger than before to lead the party ahead.


Definitely, we are at a difficult situation now. We have to emerge victorious in Nepal from the encirclement of the imperialist marauders all across the globe. And on the other we have to convince the masses the world over on how can we accomplish, sustain and develop the proletarian revolution. To put it bluntly, we have to answer the masses of the people why the proletarian revolutions of the 20th century failed and why those of the 21st century can sustain. For this, we need a serious ideological work in our party. It is not a petty quarrel among the leaders but a serious ideological and political struggle to confront the challenges at present. The crux of the ongoing line struggle remains here. Thank you.


Date: Feb 13, 2011

Basanta

PBM

UCPN (Maoist)


(Denna blogg är knuten till Nya Arbetartidningen)

Av NAT:s redaktion - 10 mars 2011 22:47

(Information från Svensk-Koreanska Vänskapsföreningen)


Tack för alla bidrag till katastrofinsamlingen för att hjälpa Demokratiska
Folkrepubliken Korea att klara den akuta livsmedelsbristen.
Vi har nu drygt 40 000 kr på insamlingskontot Katastrofhjälp till Korea
ett bra insamlingsresultat på relativt kort tid.
Vi har också kontakt med en kristen hjälporganisation, Trosgnistan,
med kontor i Bollnäs. De bidrar med ytterligare 100 000
kronor.

Tillsammans räcker det till 2 500 kartonger med 20 st 120 gram-
förpackningar snabbnudlar (instant noodles) ā 8 USD, som
köps in i Kina genom organisationen Världens Barn i Norge.
Nudlarna skickas direkt till ett barnhem i Haeju i provinsen
Södra Huanghe söder om Pyongyang, som Trosgnistan tidigare
besökt. Koreanerna står själva för transporten. Vi får
bekräftelse när sändningen kommit fram.

En av Trosgnistans medarbetare, Per-Arne Evensen, har
flera gånger besökt Nordkorea, senast i november 2010 med
ett team på fyra personer med en stor hjälpsändning:
sjukvårdsartiklar, blöjor m.m samt en röntgenutrustning
från Karolinska Sjukhuset värd 7-800 000 kr.

Ambassadens brev till Trosgnistan (på engelska, bifogade
filer) innehåller hänvisningar till tidigare kontakter samt
uppgifter om bakgrunden till den aktuella situationen.
Du kan fortfarande bidra till livsmedelshjälpen genom
att sätta in valfritt belopp på
plusgiro 448 27 03-8, Katastrofhjälp åt Korea.

(Den här bloggen är knuten till Nya Arbetartidningen.)

Av NAT:s redaktion - 8 mars 2011 17:35

  


Vad vi kan göra är att skapa en stark proteströrelse. För att skapa en proteströrelse så behövs en politisk plattform, kader, aktiva medlemmar och bra arbetsmetoder.


Den politiska plattformen behöver bara innehålla två krav: Ta hem de svenska trupperna från Afghanistan! Öka det humanitära biståndet till Afghanistan! De kraven kan samla människor som har olika politiska och/eller religiösa uppfattningar.


Det behövs ledande kader som leder proteströrelsen på riksnivå. Det behövs mellan kader som leder arbetet på distriktnivå och lokalnivå. Att arbetet leds av kader gör det enkelt för medlemmar och sympatisörer att delta i opinionsarbetet.


För att opinionsarbetet ska lyckas måste många olika arbetsmetoder användas: debattmöten med dem som är för ett svenskt deltagande, kändisupprop, flygbladsutdelning, namninsamling för plattformens krav, appellmöten och så vidare.

Bengt-Olof Lindbergh


(Den här bloggen är knuten till Nya Arbetartidningen.)Presentation

Fråga mig

9 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
 
1
2
3
4
5
6
7 8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Mars 2011 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se