Alla inlägg under augusti 2011

Av NAT:s redaktion - 30 augusti 2011 10:59


Kommunistiska Partiet har skrivit ett öppet brev till Vänsterpartiet, ett brev, som också publicerats som debattartikel i Aftonbladet. I brevet påpekas inledningsvis: Överger ni kravet på EU-utträde är SD enda riksdagpartiet som driver frågan.

Kommunistiska Partiets analys är helt korrekt – läs mera här !


(Denna blogg är knuten till Nya Arbetartidningen)

Av NAT:s redaktion - 28 augusti 2011 10:13


 


250 svenska legoknektari Afghanistan, har fått en NATO-medalj för sina insatser. På baksidan av medaljen står det: ”I freden och frihetens tjänst"


På vilket sätt har den 10 år långa ockupationen skapat fred?


På vilket sätt har den 10 år långa ockupationen skapat frihet?


Jag delar den Afghanska kvinnoorganisationen RAWAs syn på ockupanterna. De måste lämna Afghanistan så att afghanerna kan ta itu med talibanerna och den korrupta regeringen som består av krigsherrar, mutkolvar och knarkhandlare.


Den 3-8 oktober genomförs en landsomfattande Afghanistanvecka i Sverige. Syftet är att skapa opinion för att de svenska trupperna ska tas hem. Läs mer om Afghanistanveckan här.


Foto: Henrik Klingberg/ försvarsmakten

Text: Bengt-Olof Lindbergh


(Denna blogg är knuten till Nya Arbetartidningen.)

Av NAT:s redaktion - 27 augusti 2011 10:12

 


•För ett omedelbart frisläppande av  Lu Kun och Zhang Yaoyong

 • Stoppa förbuden och upplösandet av "röda sångkonserter”Den kinesiska regimen har inlett en ny våg av förtryck mot vänstern i Kina. Flera vänsteraktivister och maoisterna har gripits och är "tystade" av polisen och statsapparaten. Flera ”röda sångkonserter” (som anordnas av lokala pensionärer, arbetare och ungdomar) har förbjudits och trakasserats i olika provinser. Det så kallade "kommunistiska" partiet (KKP) i Kina utövar ett hårt förtryck mot varje allvarlig utmaning och varje form av aktivt motstånd från såväl vänster- som högergrupper. Detta förvandlade KKP: s 90-årsjubileum till ett ironiskt skådespel. Samtidigt fortsätter de borgerligt liberala delarna av media och liberala grupper i Kina att ignorera förtrycket av vänstern och maoisterna i Kina. Mycket lite information om vänstern i Kina kommer idag ut till omvärlden.

Enligt information från olika källor greps de bägge maoisterna Lu Kun (Online ID: Yu Hong) och Zhang Yaoyong (Online ID: Leiming Tingyu) av polisen i Baoji City, Shanxi-provinsen, och i huvudstaden Beijing den 30 juli. Lu och Zhang har båda, under de senaste tre åren, varit aktiva i en maoistisk grupp på Internet, "Centralkommittén för den kinesiska kommunistiska revolutionen". Lu är ägare av en datoraffär i Baoji, och Zhang är en redaktör för en lokal tidning i Beijing. När Lu hade en online-konversation med Zhang, greps han av åtta poliser, som plundrade hans lägenhet och beslagtog hans två datorer. Zhang inkallades till partichefen på den tidning han arbetar på och har sedan dess "varit försvunnen".

Under den senaste tiden har den kinesiska regimen hårt och aktivt förtryckt den inflytelserika vänstern och maoisterna för att förhindra spridning av radikala idéer. Många vänsterinriktade online-grupper och webbforum, inklusive trotskister och andra socialistiska strömningar, liksom maoister, har blockerats och blivit förbjudna.

Regimen har också använt sin järnhand mot alla aktivister och aktiviteter i den verkliga världen utanför Internet. Till exempel blev flera vänsteraktivister, inklusive Hua Qiao, från " Det revolutionära partiet Kina", omedelbart arresterade och förhörda av polisen då de försökte få kontakt med lastbilsförare som strejkade i Shanghai i april. Hua Qiao sitter fortfarande i husarrest.

Från och med 2007 har det skett en ökning av gräsrots-initierade "röda sångkonserter” i olika provinser och städer. Dessa "röda sångkonserter” brukar anordnas av pensionärer, anställda vid tidigare statsägda företag och unga, som är maoisterna eller sympatiserar med den tidigare maoistiska regeringen i Kina. Regimen tål endast sådana "röda" manifestationer om de är helt under kontroll av tjänstemän och hyllar det nuvarande systemet. När sådana evenemang anordnas utanför dess kontroll, kommer lokala myndigheter och polisen och försöker förbjuda eller avbryta konserten själva eller genom att anställa ligister, om de inte kan köpa upp arrangörerna.

Detta har hänt i flera städer som, Luoyang och Zhengzhou i Henan-provinsen, Taiyuan i Shanxi-provinsen, Jinan i Shandong-provinsen och Xi'an i Shan'xi provinsen. Till exempel, har polisen 2009 i Luoyang konfiskerat eller stulit ljudsystem och högtalare från lokala "röda sångkonserter” vid flera tillfällen. Den lokala regeringen har skickat åtminstone fyra aktiva maoister, såsom Wang Xiufeng och Liu Sanying, till ”uppfostringsläger” och mentalsjukhus i ett halvt respektive två år, utan någon formell rättslig process.

Den vanliga beskyllningen är "brott mot samhällsordningen". Internering i ”uppfostringsläger” och mentalsjukhus är de viktigaste metoden som används av lokala myndigheterna för att i strid mot lagen fängsla och straffa oliktänkande och aktivister. Nyligen har lokala medier rapporterat att regeringen i Changzhou City, Jiangsu provinsen, har placerat tre aktivister i ”uppfostringsläger” i ett år vardera. Anledningen var att de åkte buss till Beijing utan att betala en yuan (cirka en krona) för biljetten, när de hade åkte till huvudstaden för att överklaga sina ärenden under 2009.

Regimens förtryck av vänstern och maoisterna har än mer avslöjat den sanna naturen hos den enväldiga regimen - ett falsk kommunistiskt parti. Andra maoister har i kommentarer på nätet sagt att om det inte går att förändra Kina genom att sjunga "röda sånger" så måste, "vi använda vårt blod för att göra det rött".

Även om vi inte är överens med maoisterna och en del andra vänsteranhängare om deras politiska program, strategi och analys av den kinesiska revolutionen och staten, så försvarar the Committee for a Workers’ International (CWI) konsekvent grundläggande demokratiska rättigheter och är helt emot regimens förtryck, särskilt mot socialister och vänsterflygeln i Kina. Vi kräver ett omedelbart frisläppande av alla politiska fångar, inklusive Lu Kun och Zhang Yaoyong.


Qian Lixing,  www.chinaworker.infoÖversättning av BS


(Denna blogg är knuten till Nya Arbetartidningen.)


Av NAT:s redaktion - 25 augusti 2011 19:23

 


Förra månadens höghastighetstågskrasch i Kina har väckt en storm av offentlig indignation som kan ge ett intryck av att folkets missnöje och ilska över regeringen är på uppgång i landet, särskilt bland den växande kinesiska medelklassen. Den stora demonstrationen mot en kemisk fabrik i Dalian för drygt en vecka sedan har förstärkt detta intryck.


Men laddar verkligen Kinas medelklass upp för att gå till politisk aktion?


Medan missnöjet bland friställda arbetare, bönder som har förlorat sin mark, lågavlönade gästarbetare och andra i den så kallade "lägsta skiktet" av det kinesiska samhället om och om igen har bubblat upp till ytan i gatuprotester över hela landet, så sägs Kinas medelklass ha spelat rollen av social stabilisator. Det finns en teori om att den kinesiska medelklassen kanske inte är helt nöjd med sin nuvarande situation men att den trots det har ett litet intresse av att ifrågasätta den nuvarande politiska ordningen.


Reaktionen på den dödliga tågkollision 23 juli har väckt en del frågor om det tidigare antagandet om Kinas medelklass kan ha varit fel. Som Pan Caifu, kolumnist för Hongkongs Phoenix New Media, skrev: "Den mest direkta konsekvensen av denna tågolycka har varit att tända medelklassens ilska. För mig är att de allvarligaste "sekundära katastrof" i spåret av katastrofen med höghastighetståget 723. "


I raseri har medelklassen protesterat mot olyckan, i huvudsak via protester på nätet. Omfattningen av protesten var utan motstycke. Inom fem dagar efter olyckan, postade kinesiska microbloggare nära 10 miljoner meddelanden om tågkraschen. De flesta av dem attackerade regeringen för allt den lät olyckan ske och att offren behandlades okänsligt i vad som för många verkade många vara ett försök att dölja olyckan. En betydande del av kritiken var postat till Sina Weibo, Kinas mest aktiva microblogg, vars huvudsakliga användare är intellektuella och tjänstemän.


Men tågkollisionen var inte den enda händelsen som på senare tid väckt vrede på Internet bland Kinas medelklass. Månaden innan väckte misstankar om korruption i det statliga kinesiska Röda Korset, en våg av indignation med tiotusentals upprörda meddelanden om dagen.


Frivilliginsatser och välgörande aktiviteter har lockat växande skaror ur medelklassen under senare år. Den massiva jordbävningen i Sichuan under 2008 ledde till en stor ökning av donationer till välgörenhetsorganisationer. 2008 översteg det sammanlagda beloppet av donationer 100 miljarder yuan, motsvarande 0,4% av Kinas BNP, enligt en färsk rapport från Guangzhou Daily. De flesta donationerna har gått till stora statliga anslutna välgörenhetsorganisationer som länge kritiserats för bristande öppenhet. Skandalen i det kinesiska Röda Korset har startat en våg av protester på nätet. Många protesterade också genom att hota att inte donera till Röda Korset igen, trots organisationens upprepade försäkringar om att någon korruption inte förekom. Guangzhou Daily rapporterar att donationerna till några av Röda Korset lokalföreningar helt upphört och kraven på granskning och insyn omfattar nu även andra statliga välgörenhetsorganisationer.


Och sedan, i augusti, har några av de största protesterna på länge brutit ut i staden Dalian - en förmögen och pittoresk kuststad, populär bland turister och den kinesiska medelklassen, vilket överraskat många bedömare. Gatorna i staden har fyllts med protesterande och stadens ledning har pressats till att påskynda stängningen av Fujias kemiska anläggning. Enligt rapporter i media, har en betydande del av de protesterande i Dalian varit tjänstemän som vanligtvis inte utgör den grupp som går ut på gatorna med plakat och går i konfrontation med säkerhetsstyrkorna.


Är den senaste tidens incidenter, där medelklassens går ut i öppna protester, ett tecken på att Kina har gått in i en ny era av politisk utveckling som drivs av medelklassen krav på förändring? Det är frestande att säga ja, särskilt efter Dalian- protesten.


Förra gången en liknande protest ägde rum var i Xiamen i 2007. I båda fallen var demonstranterna motståndare till anläggningar som producerar potentiellt farliga industrikemikalier som hotar människors hälsa. Ofta klagar de närboende över problemen på Internet, men är ovilliga att gå till direkt konfrontation med myndigheterna.


I Shanghai, till exempel, luftade invånare i ett samhälle som hade drabbats av kraftiga föroreningar från en läderfabrik i över ett decennium sin ilska och frustration på lokala Internetforum. Men när miljöaktivister kontaktade de boende och erbjöd sig att hjälpa dem att bekämpa fabriken och den lokala regering som misslyckats med att upprätthålla miljönormerna, var de boende rädda för att träda fram för att utmana myndigheterna. Advokater bland aktivisterna erbjöd sina tjänster för att ge invånarna gratis juridisk hjälp, men ingen var villig att sätta sitt namn under en stämningsansökan mot fabriken.


För varje protest som går över i öppna gatudemonstrationer, finns det kanske ett tiotal fall som det i Shanghai. Internet har gett det kinesiska folket ett relativt säkert, anonymt och enkelt sätt att kritisera regeringen och visa sitt missnöje men den stora majoriteten av Kinas medelklass är tveksam till att engagera sig i organiserat motstånd utanför Internet. Den välutbildade och teknikkunniga medelklassen har därför huvudsakligen lagt sin politiska energi på nätet. För närvarande är det tveksamt om deras politiska deltagande i någon större utsträckning kommer att sträcker sig utanför den virtuella världen.

Källa:ChinaReal Time Report 2011-08-24

BS

(Denna blogg är knuten till Nya Arbetartidningen.)


Av NAT:s redaktion - 25 augusti 2011 17:48

 


Libyens övergångsråd har ett akut behov av pengar för att bygga upp landet efter kriget. Det ger övergångsrådet en svag ställning i kampen om Libyens olja. De västimperialistiska makter som deltog i bombningarna av Libyen har ett starkt förhandlingsläge. Nu begär de tillgång till olja som tack för att de gav och ger rebellsidan militärt stöd. Kina, Ryssland och Brasilien har ett dåligt förhandlingsläge på grund av att de inte deltog i västimperialismens bombkrig.


 I måndags erkände Kina Libyens övergångsråd, det stärker Kinas möjligheter att få tillgång till olja. När inbördeskriget bröt ut i Libyen tog Kina hem 35 000 kinesiska arbetare från Libyen. Om de kommer tillbaks återstår att se.


Vad blir västimperialismens nästa steg i Libyen? Kanske att skapa en militärbas.


Bengt-Olof Lindbergh


Källor:

http://www.klassekampen.no/59208/article/item/null/kapploep-om-libyas-olje

http://arbejderen.dk/artikel/2011-08-25/oliebaroner-flokkes-om-libyen


(Denna blogg är knuten till Nya Arbetartidningen.)


Av NAT:s redaktion - 24 augusti 2011 15:47

I en artikel i Arbejderen skriver John Holten-Andersen om motväxt. Läs artikeln här.


(Denna blogg är knuten till Nya Arbetartidningen.)

Av NAT:s redaktion - 24 augusti 2011 08:48

    


Snart kommer Gadaffis diktatur att falla. Vad som kommer efter diktaturen är oklart.


Förhoppningsvis förmår vänstern att arbeta för att det bildas en sekulär och demokratisk stat, att det bildas fackföreningar som driver arbetarkrav, att libyerna får full kontroll över sina naturtillgångar och land. Men på grund av att rebellsidan inte segrade av egen kraft utan med stöd av västimperialismen, att det finns imperialistvänliga krafter inom rebellsidan finns det risk för en mörk utveckling. Västimperialismen kommer troligtvis att kräva lön för sin insatts i form av kontroll över Libyens naturtillgångar och ett ökat geopolitiskt inflytande. Om så sker kommer motsättningarna mellan det imperialistiska Kina och västimperialismen med USA som ledande kraft öka i Afrika. Libyens folk förlorar på att den motsättningen skärps.

Bengt-Olof Lindbergh


(Denna blogg är knuten till Nya Arbetartidningen.)

Av NAT:s redaktion - 20 augusti 2011 00:53

 

Arundhati Roys repotage "Att vandra med kamraterna" som handlar om Roys vandring med den maoistiska gerillan i Indien har översatts till svenska av Björn Brum, översättningen har granskats av Einar Schlereth. Läs repotaget här.


(Denna blogg är knuten till Nya Arbetartidningen.)

Presentation

Fråga mig

9 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 18 19 20
21
22
23
24 25
26
27 28
29
30
31
<<< Augusti 2011 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se